Sprawozdanie Z Nadzoru Pedagogicznego pdfs

Searching:
Download
Sprawozdanie Z Nadzoru Pedagogicznego - Fast Download

Download Sprawozdanie Z Nadzoru Pedagogicznego from our fatest mirror

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO - Szkoła Podstawowa Nr ...

6770 dl's @ 5656 KB/s

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO - Szkoła Podstawowa Nr ...

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiej Strzyżowskiej w roku szkolnym 2012/2013

http://wysokajedynka.republika.pl/SDzNP.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.)

http://www.kuratorium.lodz.pl/data/other/sprawozdanie_z_nadzoru_pedagogicznego.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 3

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego- I sem. 2012/2013 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Specjalna, Bydgoszcz, Grunwaldzka 41 Strona 2 Wnioski i zalecenia na II sem.

http://zsz5.bydgoszcz.pl/fileadmin/pliki/sprawozdanie_z_nadzoru_pedagogicznego_za_I_sem._2012-2013.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

1 sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoŁy podstawowej w zarszynie w roku szkolnym 2012/2013 za okres i półrocza

http://spzarszyn.pl/uploads/download/Sprawozdanie_nadzor.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ ...

sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kujawsko-pomorskiego kuratora oŚwiaty 1.09.2011 – 31.08.2012

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00002946_01_01.pdf

Date added: February 12, 2014 - Views: 1

pdf
Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Zasadniczej Szkoły ...

Sprawozdanie z Planu Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 Specjalnej za rok szkolny 2011/2012 długo po zakończeniu przez nich nauki w szkole.

http://zsz5.bydgoszcz.pl/fileadmin/pliki/I-SPRAWOZDANIE_Z_PLANU_NADZORU_DYREKTORA_ZASADNICZEJ_SZKO%C5%81Y_ZAWODOWEJ_NR_5_SPECJALNEJ-_NOWY-_CA%C5%81Y_ROK_01.pdf

Date added: July 26, 2013 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/20101 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA Publicznego Gimnazjum w Sosnówce im.J.I. Kraszewskiego

http://gim.sosnowka.bipszkola.pl/files/sites/46479/wiadomosci/139370/files/sprawozdanie_z_nadzoru_pedagogicznego_w_roku_szkolnym_2010.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO EWALUACJA- PRZEDSZKOLA

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO EWALUACJA- PRZEDSZKOLA wrzesień 2012-styczeń 2013. Ewaluacje Wielkopolska W województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2012/13 do końca stycznia przeprowadzono 155 ewaluacji, w tym: 55 całościowych,

http://ko.poznan.pl/pub/ftp/Nadzor/wspomaganie/Przedszkola%20-%20ca%C5%82o%C5%9B%C4%87.pdf

Date added: June 3, 2013 - Views: 118

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Dodatek „Wychowania w Przedszkolu” – PORADNIK DYREKTORA 3 PRAWO or ga ni za cyj nych i ja ko sta no wi - ska urzęd ni cze wy mie nia m.in.: głów ne go księ go we go,

http://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/download/gfx/wychowaniewprzedszkolu/pl/defaultopisy/70/1/1/8_2011.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie dyrektora przedszkola z realizacji nadzoru ...

Sprawozdanie dyrektora przedszkola z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 ... Wnioski z nadzoru pedagogicznego z roku 2012/2013 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://img.blizej.info/przedszkole5.sokolka/Sprawozdanie-wyniki-wnioski-ze-sprawowanego-nadzoru-pedagogicznego.pdf

Date added: February 19, 2014 - Views: 5

pdf
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO ...

1 sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoŁy podstawowej nr 4 w siedlcach w roku szkolnym 2012/2013 Źródła informacji:

http://sp4siedlce.info/PDF/spr-nad201213.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

1 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY oraz sprawozdanie z działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej

http://spzarszyn.pl/uploads/download/Sprawozdanie_nadzoru.pdf

Date added: March 3, 2014 - Views: 1

pdf
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA W ZESPOLE SZKÓŁPONADGIMNAZJALNYCH NR W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Do naszej placówki w roku szkolnym 2011/2012 uczęszczało 418 uczniów.

http://zsp2piotrkow.home.pl/autoinstalator/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/Sprawozdanie_z_nadzoru_pedagogicznego_3.pdf

Date added: May 4, 2013 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie ...

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

http://biuletyn.kuratorium.krakow.pl/pliki/2013/d2013101815.pdf

Date added: November 24, 2013 - Views: 9

pdf
3/3.1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny ...

Maj 2012 Ewaluacja wewnêtrzna Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2011/2012 3/3.1 – Strona 5 Przedmiot W szkole analizuje si wyniki sprawdzianu po kla

http://www.e-forum.pl/__data/assets/pdf_file/0014/11633/przykaadowe-strony.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

1 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

http://sp1kartuzy.edupage.org/files/Sprawozdanie_z_nadzoru_2011-2012.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE - Kuratorium Oświaty w Szczecinie

2 Regulacje prawne określające organizację nadzoru pedagogicznego: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.

http://kuratorium.szczecin.pl/zalaczniki/nadzor_2008/sprawozdanie_nadzor.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z realizacji PNP 2008 - Kuratorium Oświaty w ...

KO.SNP.I - JD.0331-1/09 Sprawozdanie z realizacji „Planu nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty” za rok szkolny 2008/2009

http://www.kuratorium.waw.pl/files/f-393-2-sprawozdanie_z_realizacji_pnp_2008_2009.pdf

Date added: February 24, 2012 - Views: 4

pdf
Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego ...

Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoły Podstawowej w Kosmolowie w roku szkolnym 2012/2013 I .Podstawa prawna:

http://www.spkosmolow.szkolnastrona.pl/download.php?f=sprawozdanie.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie ...

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

http://biuletyn.kuratorium.krakow.pl/pliki/2013/d2013101816.pdf

Date added: February 26, 2014 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ ...

1 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA Publicznego Gimnazjum w Sosnówce im. J.I.Kraszewskiego w roku szkolnym 2011/2012

http://cms-files.superszkolna.pl/sites/385/cms/szablony/3731/pliki/sprawozdanie_z_nadzoru_2011_2012.pdf

Date added: December 27, 2013 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.)

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00004144_01_01.pdf

Date added: February 26, 2014 - Views: 1

pdf
Plan nadzoru pedagogicznego - Szkoła Podstawowa im ...

Sprawozdanie z nadzoru i raport z ewaluacji 2011/12 4. ... Czy w szkole wprowadza się wnioski z nadzoru pedagogicznego Dyrektor /Wicedyrektor Analiza dokumentacji Ankieta dla nauczycieli Sprawozdania nauczycieli- ewaluacja cząstkowe

http://www.szkola-stronie.pl/pliki/Plan-nadzoru-2012-2013.pdf

Date added: October 23, 2012 - Views: 11

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I semestr roku ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I semestr roku szkolnego 2011/2012 Przeprowadzono po jednej obserwacji u każdego nauczyciela. Nauczyciele

http://www.spkarpicko.pl/index.php?download=sprawozdanie_z_nadzoru_pedagogicznego.pdf

Date added: March 24, 2014 - Views: 1

pdf
Plan nadzoru pedagogicznego 2013/2014 AKTY PRAWNE, PODSTAWY: 5.

Sprawozdanie z nadzoru i raport z ewaluacji 2012/13 4. ... wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/2013 7. Kontrola realizacji planów rozwoju zawodowego n-li w trakcie stażu Rozmowy indywidualne dyrektor Na bieżąco. 18

http://www.szkola-stronie.pl/pliki/plan-nadzoru13-14.pdf

Date added: February 8, 2014 - Views: 3

pdf
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA - Strona Główna Drochlina

Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad szkołami/placówkami w roku szkolnym 2010/2011 przez Śląskiego Kuratora Oświaty Wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły z lat poprzednich: ( Sprawozdanie z realizacji nadzoru

http://drochlin.pl/files/plann.pdf

Date added: June 14, 2012 - Views: 7

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

1 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

http://sp1kartuzy.edupage.org/files/Sprawozdanie_z_nadzoru_2012-2013.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 3 kształcenia specjalnego wydanego z uwagi na niepełnosprawność

http://www.kuratorium.lublin.pl/gsok/include/pliki.php?cl=pliki&akc=dl&id=12888

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/2013 Zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego realizowane były nast ępuj ące zadania:

http://ppp.bip.gliwice.eu/pub/html/ppp/Sprawozdanie_ze_sprawowanego_nadzoru_pedagogicznego.pdf

Date added: June 19, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dolno śląskiego Kuratora O światy w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 wrze śnia 2012 r.

http://www.kuratorium.wroclaw.pl/okno/51228.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z Planu Nadzoru Pedagogicznego w roku szkolnym ...

Sprawozdanie z Planu Nadzoru Pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 1. Wewnętrzna ewaluacja działalności pedagogicznej - zbieranie i analizowanie informacji o efektach edukacyjnej działalności szkoły:

http://gimnazjum12.krakow.pl/jupgrade/images/stories/PDFy/prawo.szkolne/Sprawozdanie.z.Planu.Nadzoru.Pedagogicznego.w.roku.szkolnym.2012_2013.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 3

pdf
Sprawozdanie z pracy szkoły i sprawowanego nadzoru ...

Sprawozdanie z pracy szkoły i sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2010/2011 Publiczne Gimnazjum w Słubicach jest szkołą wiejską, jednozmianową.

http://www.gimnazjum.slubice.org.pl/pliki/Sprawozdanie_z_pracy_szkoly_2010-2011.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Warmi ńsko-Mazurskiego Kuratora O światy w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 wrze śnia 2012 r. do 31 maja 2013 r.)

http://www.ko.olsztyn.pl/admin/zalaczniki/968855Sprawozdanie_2012-2013.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z realizacji PNP 2007 - Kuratorium Oświaty w ...

Wydział Strategii Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Warszawie Strona 3 Wprowadzenie W roku szkolnym 2007/2008 nadzór pedagogiczny sprawowany był zgodnie z zasadami

http://www.kuratorium.waw.pl/files/f-393-2-sprawozdanie_z_realizacji_pnp_2007_2008.pdf

Date added: February 22, 2012 - Views: 43

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ORAZ PODSUMOWANIE PRACY ...

1 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ORAZ PODSUMOWANIE PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ im. ŚW. RODZINY W LUTCZY ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie z dnia 7 października 2009 roku

http://www.zslutcza.nstrefa.pl/Dokumenty/Koniec%20roku%20podsum.%202012-2013.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2013-2014 Podstawa ...

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola. Czerwiec 2014 nauczycielki dyrektor 2.2. Harmonogram wewnętrznego doskonalenia nauczycieli Lp. Zadanie Termin Osoba odpowiedzialna 1. Badanie potrzeb i oczekiwań nauczycielek w zakresie doskonalenia.

http://www.p35gdynia.pl/wp-content/uploads/2013/10/Plan_nadzoru_pedagogicznego-2013-2014.pdf

Date added: November 24, 2013 - Views: 5

pdf
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU ...

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011. I. EWALUACJA. A. Jakość zajęć pozalekcyjnych realizowanych w szkole oraz trafność ich doboru

http://www.gimnazjum.gminabaranow.pl/index.php/2013-01-02-12-56-46/sprawozdania-z-wykonania-nadzoru-pedagogicznego?download=2:sprawozdanie-roku-szkolny-2010-2011

Date added: March 24, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z realizacji zada ń nadzoru pedagogicznego za ...

Nadzór pedagogiczny w Społecznym Liceum Ogólnokształc ącym prowadzony był zgodnie z planem nadzoru na rok szkolny 2011/2012. Podstawa prawna:

http://slo.zary.pl/images/sprawozdanie_01092013.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ORAZ PODSUMOWANIE PRACY ...

1 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ORAZ PODSUMOWANIE PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ im. ŚW. RODZINY W LUTCZY ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie z dnia 7 października 2009 roku

http://www.zslutcza.nstrefa.pl/Dokumenty/K-podsum.pdf

Date added: February 26, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez ...

1 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.)

http://bip.malopolska.pl/pobierz/477019.html

Date added: April 5, 2014 - Views: 1

pdf
Plan nadzoru Pedagogicznego - Strona główna - Urząd ...

Sprawozdanie z nadzoru i raport z ewaluacji 2012/2013 4. ... Uwzględniono wnioski z nadzoru pedagogicznego 2. Przedstawienie nauczycielom ofert szkoleniowych, nadesłanych przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli. Nawiązanie współpracy

http://www.static.bip.zawadzkie.pl/download/attachment/1772/zsg_plan_nadzoru_pedag_201314.pdf

Date added: February 8, 2014 - Views: 3

pdf
ANALIZA, INTERPRETACJA, WNIOSKI

sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego rok szkolny 2011/2012 ewaluacja analiza, interpretacja, wnioski

http://ko.poznan.pl/pub/ftp/Nadzor/ewaluacja/Wnioski%20z%20ewaluacji-%20całość.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego ...

Sprawozdanie dyrektora Szkoły Podstawowej im prof. Wilhelminy Iwanowskiej w Pigży ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013

http://sppigza.edupage.org/files/sprawozdanie_z_nadzoru_dyrektor_szkoly.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego za ...

1 Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2012/2013. Ogólne informacje o pracy szkoły w roku szk. 2012/2013 Dane statystyczne dotycz ące uczniów, nauczycieli i organizacji nauczania

http://sp5dzierzoniow.edupage.org/files/Sprawozdaniedyrektora.pdf

Date added: February 20, 2014 - Views: 1

pdf
SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO w Liceum ...

1 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO w Liceum Ogólnokształc ącym Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu w roku sz kolnym 2011/2012 Podstawa prawna:

http://upload.lo17.wroc.pl/upload1112/SPRAWOZDANIE_z_Nadzoru_Pedagogicznego_11-12.pdf

Date added: March 24, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie z przeprowadzonego przez dyrektora szkoły

Sprawozdanie z przeprowadzonego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym 2010/2011 nadzoru pedagogicznego, przedstawione na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 27 czerwca 2011 roku.

http://www.sp2lobez.pl/Aktualn/Ofic_dok/Sprawoz_dyr.pdf

Date added: October 3, 2012 - Views: 4

pdf
Szkolenie odbędzie się : otel „ **** , Al. Konstytucji 3 ...

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZA ROK 2011/2012, w tym : projekty ewaluacji wraz z narzędziami , raporty z badań – gotowe opracowania

http://www.ecrkbialystok.com.pl/sites/default/files/oferta_-_zielona_gora_14.05.doc.pdf

Date added: July 14, 2014 - Views: 1

pdf
Sprawozdanie sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oś w ...

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesie ń 2010 roku

http://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/nadzor_pedagog/informacja_ogolna/Sprawozdanie_nadzor_PKO.pdf

Date added: February 22, 2012 - Views: 19

pdf
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W PRZEDSZKOLU NR 50 W WARSZAWIE ...

Przedstawienie wniosków z realizacji planu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/12014 ... –Sprawozdanie z realizacji i efektów zadań Rozmowa Diagnoza przy wykorzystaniu ankiety Sprawozdanie pisemne Po każdym spotkaniu I 2014

http://przedszkole50.waw.pl/res/dokumenty/2013_2014/PLAN_NADZORU_PEDAGOGICZNEGO_2013_2014.pdf

Date added: October 26, 2013 - Views: 10

pdf
Plan nadzoru pedagogicznego

Sprawozdanie z nadzoru i raport z ewaluacji 2011/12 4. ... Zadania wynikaj ące z wniosków z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego 1. Uwzgl ędnianie polityki o światowej pa ństwa w koncepcji pracy szkoły. 2.

http://www.kwiatonowice.pl/images/nadzor_ped_1213.pdf

Date added: June 24, 2013 - Views: 9